BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Minh Nhựt Nhóm thực hiện:     Nguyễn Như Ý Nguyễn Tấn Thông Đặng Thị Hoàng Yến Phạm Thị Huyền Trân 08DSH3 08DSH3 08DSH3 08DSH3

Lời mở đầu
Nuôi trồng thủy sản cũng như những ngành công nghiệp khác, luôn luôn đòi hỏi những kỹ thuật mới để làm tăng sản lượng sản phẩm. Những kỹ thuật hiện đại và những ngành khoa học khác như công nghệ sinh học và vi sinh học là những công cụ quan trọng nhằm đạt được sàn phẩm có chất lượng tốt hơn và sản lượng cao hơn. Sự cho ăn và những kĩ thuật nuôi trồng mới thường đóng vai trò quan trọng trong nuôi trồng thủy sản, và thêm vào những chất phụ gia nhằm cân bằng công thức dinh dưỡng để đạt được sự phát triển tốt hơn là cách làm thông thường của nhà sản xuất và nông dân. Probiotics, “tác nhân sinh hoc thân thiện” như vi khuẩn acid lactic và Baillus spp, được đưa vào môi trường nuôi cấy để điều khiển và cạnh tranh với vi khuẩn gây bệnh cũng như để đẩy mạnh sự phát triển của sinh vật nuôi cấy. Ngoài ra, probiotics còn là những vi sinh vật không gây bệnh , không độc hại, không gây tác dụng phụ không mong muốn với những sinh vật sống trong nước.
Slide 2 ©

CHUONG I: ỨNG DỤNG CỦA PROBIOTIC

©

Slide 3

Trên cá
 Kennedy et al. (1998) đã sử dụng vi khuẩn probiotic trong nuôi cấy ấu trùng cá biển . Họ phân lập và sử dụng probionts trong nuôi cấy cá common snook, red drum, cá hồi đốm và cá đối sọc → làm tăng khả năng sống sót, kích thước đồng nhất và tỷ lệ tăng trưởng.

Cá đối sọc Cá common snook Cá hồi đốm

Cá red rum

Carnevali et al. (2004) phân lập được Lactobacillus fructivorans (AS17B) từ ruột cá vền biển → giảm đáng kể ấu trùng và cá con tử vong trong nhóm cá mà họ tiến hành thí nghiệm. Cá vền biển Gildberg et al. (1997) đã phân tích ảnh hưởng của một loại probiotic là vi khuẩn acid lactic trong thức ăn lên sự tăng trưởng và tỷ lệ sống sót của những con cá tuyết Đại tây dương Lara-Flores et al. (2003) đã sử dụng 2 loại vi khuẩn probiotic và nấm men Saccharomyces cerevisiae trên cá rô phi con Nile tilapia (Oreochromis niloticus→ những con cá con với chế độ ăn bổ sung probiotic có khả năng lớn nhanh hơn cho với những con cá với chế độ ăn bình thường Cá rô phi

Cá tuyết đại tây dương

Trên động vật giáp xác
 Moriarty (1999) đã báo cáo các thành công của mình trong việc sử dụng vi khuẩn probiotic thay vì thuốc kháng sinh để kiểm soát Luminus vibrios trong những trang trại tôm ở Negros, Philippine.  Hiệu quả của ozone và các chế phầm sinh học trên sự sống sót của tôm sú đã được ghi nhận bởi Meunpol et al.(2003).  Kháng lực của vi khuẩn Bacillus chống lại bệnh Vibrios đã được kiểm chứng trên tôm sú(P.monodon), và đã được đề xuất như là giải pháp điều trị thay thế cho thuốc kháng sinh trong nuôi tôm(Vaseeharan & Ramasamy, 2003).  Rengpipat et al. (2003): nghiên cứu sự phát triển và khả năng kháng bệnh Vibrio trên tôm sú(P. monodon) mà được cho ăn chế phẩm sinh học Bacillus (BS11) →sự tăng trưởng và tỷ lệ sống sót của tôm tăng đáng kể  Nogami and Maeda (1992) phát hiện ra rằng lượng ấu trùng cua (Portunus trituberculatus) tăng lên sau khi bổ sung chửng vi khuẩn PM4 vào môi trường nước nuôi cấy.

Trên động vật thân mềm vỏ 2 mảnh
 Alteromons haloplanktis được phân tách từ tuyến sinh dục của Sò điệp chile(Argopecten purpuratus) chống lại các tác nhân gây bệnh đã được nhận biết như Vibrio ordalii, V. parahaemolyticus, V. anguillarum,V. alginolyticus và Aeromonas hydrophila .  2 chủng A. haloplanktis và a Vibrio strain 11(đã cho thấy hiệu quả ức chế V. anguillarum trong ống nghiệm) bảo vệ ấu trùng sò chống lại V. anguillarum (Riquelme et al., 1997; Verschuere et al., 2000).  Douillet & Langdon (1994) đã bổ sung thêm chủng vi khuẩn(CA2) như là thức ăn bổ sung cho ấu trùng hàu Crassostrea gigas khiến những ấu trùng này phát triển nhanh hơn

Về chất lượng nước
 ứng dụng của một nhóm vi sinh vật có lợi (như Lactobacillus, Bacillus, Nitrosomonas, Cellulomonas, Nitrobacter, Pseudomonas, Rhodoseudomonas, Nitrosomonas và Acinetobacter) rất hữu ích cho việc kiểm soát vi sinh vật gây bệnh và chất lượng nước (Prabhuet al, 1999; Shariff et al, 2001; Irianto & Austin, 2002)  Douilett (1998) sử dụng probiotic hỗn hợp để cải thiện chất lượng nước trong cá và giáp xác bằng cách giảm nồng độ hữu cơ vật liệu (OM) và amoniac.  Việc bổ sung hỗn hợp này giúp giảm mật độ tập trung của các chủng vi khuẩn Vibrio và từ đó kiểm soát bệnh do chủng Vibrio gây ra  vi khuẩn Bacillus spp được xem là chế phẩm sinh học, có công dụng trong cải thiện chất lượng nước ảnh hưởng đến thành phần quần thể vi sinh vật truyền qua nước và giảm số tác nhân gây bệnh trong các trang trại ở những vùng lân cận.  Các vi khuẩn thuộc chi Bacillus, Pseudomonas,Nitrosomonas, Nitrobacter, Acinetobacter và Cellulomonas được biết là có vai trò trong việc khoáng hoá hữu cơ nước và làm giảm sự tích tụ của tải trọng hữu cơ.  (Shariff et al, 2001) việc sử dụng các sản phẩm vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản nhằm tăng khả năng loại bỏ amoniac  Prabhu et al. (1999) sử dụng một số vi sinh vật trong một trang trại nuôi tôm đánh giá chúng như là một yếu tố để kiểm soát chất lượng nước.

Lactobacillus acidophylus

Bacillus subtilis

Nitrobacter

lactobacillus

On human consumption
 Theo Ayurveda, cách đây khoảng 2500 năm trước Công Nguyên một trong những thành tựu khoa học y tế lâu đời nhất là mức tiêu thụ sữa chua cho việc duy trì một sức khỏe tốt.  Các sinh vật sản xuất axit trong lên men các sản phẩm sữa có thể ngăn chặn nhiễm khuẩn đường ruột và do đó dẫn đến kéo dài tuổi thọ của người tiêu dùng (Heller, 2001). o Probiotics có một loạt các ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Probiotic được dùng trong các ứng dung như: kích thích miễn dịch, kiểm soát các bệnh dị ứng, điều trị các bệnh liên quan đến tiêu hóa đường chẳng hạn như bệnh viêm ruột, và kiểm soát ung thư đại trực tràng và táo bón.

CHƯƠNG II:

Vi khuẩn acid lactic
 Đây là loại vi khuẩn Gram dương,không có tính di động  Các loài khác nhau của vi khuẩn acid lactic : Streptococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Aerococcus, Enterococcus, Vagococcus, Lactobacillus, Carnobacterium  Chúng được tìm thấy trong hệ vi sinh đường ruột của các loài động vật đẳng nhiệt khác nhau, trong sữa và sản phẩm sữa, sản phẩm thủy sản (Ring & Gatesoupe, 1998).

Vi khuẩn Bacillus
 GiốngBacillus phân bố rất rộng trong tự nhiên, nhất là trong đất, chúng tham gia tích cực vào sự phân hủy vật chất hữu cơ nhờ vào khả năng sinh nhiều loại enzyme ngoại bào.  Bacillus được tìm thấy gần 500 loài, là vi khuẩn hình que, gram dương, sinh trưởng hiếu khí hoặc kỵ khí không bắt buộc, tất cả đều hình thành nội bào tử sinh vật thường được tìm thấy trong không khí, nước, đất, bụi và các lớp trầm tích (Gatesoupe năm 1999; Green et al, 1999; Moriarty, 1999).  Chúng cũng tham gia làm hư hỏng thực phẩm

 Sản xuất của các hợp chất ức chế: Dựa vào tác dụng kháng khuẩn của vi khuẩn để sản xuất như : + thuốc kháng sinh. + bacteriocins. + sideropheros, + lysozyme, protease. + hydroperoxide. + thay đổi các giá trị pH, và sản xuất các axit hữu cơ và ammonia. Vi khuẩn axit lactic và vi khuẩn Bacillus sản xuất một số hợp chất có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn cạnh tranh. Trong số những hợp chất này, bacteriocins là quan trọng nhất.

 Sự cạnh tranh cho các chất dinh dưỡng, không gian và Fe: - Cạnh tranh chất dinh dưỡng có thể đóng vai trò quan trọng trong thành phần của hệ vi sinh vật đường ruột hoặc môi trường xung quanh của các loài thủy sản. - Tăng cường một số chủng vi khuẩn như khuẩn sữa và vi khuẩn của probiotic do đó có thể làm giảm các chất nền có sẵn cho các quần thể vi khuẩn khác. - Sắt cần thiết cho sự phát triển của vi sinh vật, các chủng vi khuẩn có khả năng cạnh tranh thành công đối với sắt trong môi trường ruột. - Trong một thử nghiệm, Smith và Davey (1993) cho thấy rằng vi khuẩn pseudomonad huỳnh quang của vi khuẩn cạnh tranh có thể ức chế sự phát triển của mầm bệnh cá Aeromonas salmonicida. Kết quả của họ cho thấy rằng có sự phát hình quang có lẽ là do cạnh tranh đối với sắt dư.

 Các hạn chế của việc sử dụng kháng sinh: - Kháng sinh có được sử dụng kể từ khi cuộc chiến tranh thế chiến thứ hai, và những loại thuốc này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc chữa bệnh ở người và động vật. - Ngày nay việc sử dụng kháng sinh trở nên rộng rãi, nên nguồn cung cấp nguyên liệu đang ở tình trạng báo động. - Việc lạm dụng thuốc kháng sinh đã xuất hiện và lây lan vi khuẩn kháng kháng sinh. - Hai điều kiện cần thiết cho việc kháng kháng sinh phát triển. Đầu tiên, cơ quan sinh vật phải tiếp xúc với kháng sinh. Sau đó, chống lại các tác nhân gây bệnh, một số vi khuẩn chết đi còn một số vi khuẩn sẽ sống sót, bởi vì họ mang gen kháng. - Vi khuẩn kháng kháng sinh gia tăng nên người ta đề nghị thay thế bằng vi khuẩn probiotic để thay thế các phương pháp phòng chống bệnh.

 Kích thích sự tăng trưởng và cải thiện chất dinh dưỡng trong vật chủ: - Nuôi trồng thủy sản là một trong những lựa chọn quan trọng nhất trong sản xuất protein động vật, và đòi hỏi thức ăn chất lượng cao với một hàm lượng protein cao cũng như một số phụ gia bổ sung để giữ cho các sinh vật khỏe mạnh và tăng trưởng. vi khuẩn probiotic là một ứng cử viên tốt để cải thiện tiêu hóa các chất dinh dưỡng và tăng trưởng trong các sinh vật thủy sản. - Các chế độ ăn có bổ sung probiotic giúp cho sự tăng trưởng cao hơn so với chế độ ăn kiểm soát. Ngoài ra, các probiotic có thể giảm thiểu những ảnh hưởng của các yếu tố stress. - Venkat et al. (2004) đánh giá ảnh hưởng của một số probiotic. Theo kết quả của họ, sự tăng trưởng đáng kể đã được quan sát khi cho ấu trùng ăn chế độ ăn bổ sung probiotic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful