PHÕNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI CÂY HỒ TIÊU

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ TỔNG HỢP SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY TIÊU
* Áp dụng các nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh tổng hợp thì

trồng tiêu mới có hiệu quả cao và bền vững
1. 2.

Kiểm tra thường xuyên, phát hiện và xử lý kịp thời Biện pháp phòng ngừa sự nhiễm sâu bệnh

3.
4. 5. 6.

Dùng giống kháng, giống sạch bệnh
Các thực hành nông nghiệp để kiểm soát sâu bệnh hại tiêu Biện pháp sinh học Biện pháp hóa học

1. Kiểm tra thường xuyên, phát hiện và xử lý kịp thời
- Thường xuyên kiểm tra vườn tiêu để phát hiện và xác định loại sâu bệnh ở giai đoạn mới phát triển. - Khi thấy các bộ phận của cây tiêu bị sâu bệnh:
 Tiến hành chữa trị.

 Chuyển các bộ phận bị sâu bệnh hại nặng ra khỏi đồng

ruộng và đốt.

Dụng cụ nông nghiệp đã dùng ở vườn bị nhiễm bệnh phải  được làm sạch và khử trùng trước khi dùng cho vườn khác.  Hạn chế sự di chuyển của người làm vườn từ các vườn bệnh đến vườn không bệnh. Biện pháp phòng ngừa sự nhiễm bệnh Phương pháp phòng phải được thực hiện cho các cây tiêu khỏe xung quanh cây tiêu đã bị nhiễm các loại bệnh  Làm sạch hay khử trùng các dụng cụ đã dùng để cắt bỏ các bộ phận cây tiêu trước khi dùng lại trên cây tiêu khác.2. .  Hệ thống thoát nước phải được thiết lập để tránh được sự lan truyền của nấm bệnh qua dòng nước.

. giống sạch bệnh . Dùng giống kháng. .3. công tác chọn tạo giống cho cây hồ tiêu còn bỏ ngỏ.Ở Việt Nam.Để phòng ngừa bệnh hại cần lấy giống tại các vườn không bị nhiễm bệnh. chưa có các giống hồ tiêu kháng sâu bệnh hại.

4. . . .Vệ sinh đồng ruộng .  Trồng cây che phủ giữa các hàng tiêu. làm cỏ:  Nhổ cỏ gốc bằng tay.Rong tỉa cây che bóng thường xuyên trong mùa mưa để tạo độ thông thoáng và ánh sáng đầy đủ cho vườn tiêu. .Tưới và tiêu nước hợp lý.Cắt hết cành lá ở gốc tiêu trong khoảng 30 cm trên mặt đất.Hạn chế xới xáo. Các thực hành nông nghiệp để kiểm soát sâu bệnh hại tiêu .

Vệ sinh đồng ruộng cho vườn tiêu .

Rong tỉa cây che bóng .

Trồng cây lạc dại che phủ đất giữa các hàng tiêu .

Cắt hết cành lá ở gốc tiêu trong khoảng 30 cm trên mặt đất. tạo rãnh thoát nước trong vườn tiêu .

Vun gốc cho cây tiêu vào đầu mùa mưa .

Biện pháp sinh học . .5.  Hạn chế sử dụng hóa chất nông nghiệp. hợp lý. Bón phân bón khoáng cân đối.Duy trì một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các vi sinh vật có ích bằng cách:   Tăng cường bón phân hữu cơ.

Bón phân hữu cơ cho cây tiêu .

Bón phân vô cơ cho cây tiêu .

Phun phân bón lá cho cây tiêu .

côn trùng ký sinh. . côn trùng ăn thịt. Pseudomonas fluorescens. chế phẩm V.5.  Sử dụng các sản phẩm chiết xuất từ cây trồng. Biện pháp sinh học  Thường xuyên bón các loại chế phẩm sinh học như: Trichoderma spp..BT. chế phẩm sinh học và các tác nhân sinh học phòng trừ sâu như: Các chế phẩm chiết xuất từ cây Neem.

6. Biện pháp hóa học  Biện pháp hóa học được dùng như là biện pháp cuối cùng trong việc phòng trừ sâu bệnh hại tiêu.  Hóa chất bảo vệ thực vật được sử dụng phải nằm trong danh mục được cho phép sử dụng. .  Khi sử dụng phải tuân theo các quy định an toàn cho người lao động và các quy định an toàn thực phẩm.

BỆNH HẠI CÂY HỒ TIÊU .

. Rhizoctonia solani . Phoma sp.MỘT SỐ BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY HỒ TIÊU TT 1 Tên VN Vàng lá chết chậm Bệnh do nấm Phytohthora Tác nhân gây hại Meloidogyne incognita và một số loài nấm Bộ phận Mức gây hại độ hại Rễ Tất cả các bộ phận Lá Lá Lá Lá Lá ++++ 2 3 4 5 6 7 Phytophthora ++++ +++ ++ ++ + ++ Bệnh do virus Một số loài virus Thán thư Colletotrichum gloeosporioides Đen lá Đốm lá Khô vằn Lasiodiplodia theobromae Colletotrichum sp.

cành Thân.MỘT SỐ BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY HỒ TIÊU Bộ phận gây hại Mức độ hại ++ +++ + TT 8 9 Tên VN Nấm hồng Tảo đỏ Tác nhân gây hại Corticium salmonicolor Cephaleuros mycoides 10 Nấm mạng nhện Marasmius sp. lá Thân. Thân. cành. cành. lá .

Triệu chứng thường phát triển chậm và kéo dài.Các lá già thường bị vàng trước.Cây sinh trưởng. rụng đốt dần . năng suất giảm dần .1. .Bộ tán lá thưa thớt. . một vài năm sau cây mới chết. rụng lá. . lá vàng. . BỆNH VÀNG LÁ CHẾT CHẬM * Triệu chứng trên cây .Ra hoa và đậu quả kém.Bệnh thường xuất hiện thành từng vùng cục bộ. phát triển chậm.

BỆNH VÀNG LÁ CHẾT CHẬM .

BỆNH VÀNG LÁ CHẾT CHẬM Vườn tiêu chết do bệnh vàng lá chết chậm .

Khi cây bị bệnh nặng.Kích thước nốt sần tùy thuộc vào mức độ gây hại. . các rễ chính và phụ đều bị thối.BỆNH VÀNG LÁ CHẾT CHẬM * Triệu chứng trên rễ: . .Có những u (nốt sần) mọc riêng lẻ hoặc thành chuỗi trên rễ. .

incognita . Phytophthora sp.…) Tuyến trùng M.. Pythium sp.. incognita cái Ấu trùng M.BỆNH VÀNG LÁ CHẾT CHẬM * Nguyên nhân gây hại: Tuyến trùng Meloidogyne incognita và một số loài nấm (Fusarium sp..

.Fusarium solani Phytophthora sp. Pythium sp.

BỆNH VÀNG LÁ CHẾT CHẬM Vòng đời của tuyến trùng M. incognita (khoảng 1 tháng) Con cái trưởng thành Đất Ấu trùng tuổi 4 Trứng (ngoài vỏ rễ) Trong rễ Ấu trùng tuổi 3 Ấu trùng tuổi 1 (Trong bọc trứng) Ấu trùng tuổi 2 .

0 40.0 60.0 0.0 20.2001 .0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1000 800 600 400 200 0 Tháng Löôï g möa (mm) naê 2000 n m ê TLB (%) naê 2000 m ê Löôï g möa (mm) naê 2001 n m ê TLB (%) naê 2001 m ê Biểu đồ: Diễn biến tỷ lệ bệnh vàng lá chết chậm (% ) năm 2000 .BỆNH VÀNG LÁ CHẾT CHẬM * Sự phát sinh phát triển của bệnh TLB (%) Lượng mưa (mm) 80.

+ Hạn chế xới xáo và tưới tràn trong vườn tiêu + Nhổ và đốt các cây bị bệnh nặng. không trồng lại ngay . + Bón phân vô cơ cân đối và thường xuyên sử dụng phân hữu cơ. + Vệ sinh đồng ruộng. tiêu đã bị nhổ bỏ do tuyến trùng mà chưa qua thời gian luân canh. cày phơi đất trong mùa khô trước khi trồng mới. + Không sử dụng đất đã trồng tiêu để làm vườn ươm. + Thường xuyên sử dụng các chế phẩm sinh học phòng trừ tuyến trùng: Trichoderma spp.BỆNH VÀNG LÁ CHẾT CHẬM • Biện pháp phòng trừ bệnh vàng lá chết chậm Áp dụng các nguyên tắc phòng trừ tổng hợp với nguyên tắc phòng bệnh là chính: + Không trồng lại tiêu trên các vườn cà phê.

Trồng cây cúc vạn thọ .

BỆNH DO NẤM PHYTOPHTHORA * Triệu chứng .2.

BỆNH DO NẤM PHYTOPHTHORA Thân tiếp giáp mặt đất bị thối do nấm Phytophthora Thân ngầm bị thối do nấm Phytophthora .

BỆNH DO NẤM PHYTOPHTHORA Lá tiêu bị thối đen do nấm Phytophthora .

BỆNH DO NẤM PHYTOPHTHORA Gây hại ở các cành nhánh tiêu mọc sát mặt đất do nấm Phytophthora .

BỆNH DO NẤM PHYTOPHTHORA Bệnh do nấm Phytophthora trên quả tiêu .

Do nấm Phytophthora sp.Thường xuất hiện trong những năm có hạn hán kéo dài do cây bị “xốc” sinh lý  dễ bị nấm tấn công.BỆNH DO NẤM PHYTOPHTHORA * Nguyên nhân gây hại: . . .Bệnh thường xuất hiện trong mùa mưa.Gây hại nặng vào những tháng mưa nhiều và tập trung. .Gây hại ở những vườn không thoát nước tốt. * Sự phát sinh phát triển của bệnh . .

Môi trường      Nhiệt độ từ 24 . Ẩm độ không khí cao (> 80 %). Thời gian mưa và khả năng giữ ẩm của đất. . Điều kiện môi trường ở Việt Nam đặc biệt là rất thuận lợi cho nấm Phytophthora phát sinh phát triển gây hại. phát triển.BỆNH DO NẤM PHYTOPHTHORA * Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát sinh. Những đợt gió mùa kèm theo mưa.33oC.

. . cây tiêu tiết ra các dịch rễ và hình thành các mô mẫn cảm. .BỆNH DO NẤM PHYTOPHTHORA * Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát sinh.Việc sản sinh ra hầu hết các mô dễ mẫn cảm nhất ở cả tán lá và rễ tơ của cây tiêu đều xuất hiện ở thời kỳ cao điểm của mùa mưa.Trong quá trình sinh trưởng. Cây trồng . phát triển.Chưa có giống kháng được bệnh Phytophthora.

nước. Nấm bệnh      Là loài nấm có nguồn từ đất. côn trùng. Có phổ ký chủ rộng (trên 1000 cây trồng) Phát triển nhanh và gây hại nặng ở các vùng nhiệt đới. con người. phát triển. . Có khả năng tồn tại trong đất nhiều năm. không khí. Lan truyền qua nhiều con đường: đất.BỆNH DO NẤM PHYTOPHTHORA * Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát sinh.

Một số cây trồng bị nấm Phytophthora gây hại Tiêu Bí đỏ Bông vải Bơ Ca cao Cà chua Cà dê. cà tím Cà rốt Cải bông (su bông) Cải củ Cây có múi Sầu riêng Dưa hấu Dưa lê Đậu Hoà Lan Đậu ngự Hành tây Hồng (quả) Ớt ngọt Ớt xanh Táo tây (bom) Thuốc lá Trầu .

giống nhiễm bệnh. . phát triển. Tiêu nước kém tạo nên các vùng bị ẩm.    Sử dụng cây giống nhiễm bệnh Phytophthora. hoặc chế độ tưới không phù hợp. Mật độ gieo trồng quá dày.BỆNH DO NẤM PHYTOPHTHORA * Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát sinh.   Sử dụng phân vô cơ có hàm lượng đạm cao. Hoạt động của con người    Tưới nước quá nhiều. Nguồn nước tưới bị nhiễm Phytophthora. Độc canh các loài. Chưa áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp.

Rovral 50 WP. 2. cao su đã qua thời gian đất bỏ hoang hoặc được trồng với cây hàng năm. cây che phủ đất. 3. Không lấy giống ở những cây tiêu đã bị nhiễm bệnh chết nhanh.BỆNH DO NẤM PHYTOPHTHORA * Biện pháp phòng trừ Tuân theo các nguyên tắc phòng trừ tổng hợp: 1. Xử lý hom giống bằng một trong các loại thuốc Aliette 80 WP. nồng độ 0. . Chọn đất trồng tiêu có tầng canh tác dày. Chỉ trồng lại tiêu trên đất cũ trồng ca cao. có mực nước ngầm thấp. Ridomil Gold 68 WP .1 %. thoát nước tốt. 4.

đặc biệt là những trận mưa sau một đợt hạn hán kéo dài. . Áp dụng tất cả các biện pháp để ngăn ngừa nguồn nấm bệnh xâm nhập vào vườn tiêu: + Thường xuyên kiểm tra vườn cây trong mùa mưa. để có thể phát hiện được bệnh sớm. + Tiêu hủy các bộ phận bị bệnh của cây tiêu: khi đã phát hiện được cây bệnh phải kiên quyết đào bỏ.BỆNH DO NẤM PHYTOPHTHORA * Biện pháp phòng trừ 5. thu dọn tàn dư cây bệnh đưa ra khỏi vườn và đốt để loại trừ nguồn bệnh.

cây choái sống trong mùa mưa . trồng tiêu trên cây choái sống để vườn tiêu có độ ẩm.BỆNH DO NẤM PHYTOPHTHORA * Biện pháp phòng trừ 6. Tạo điều kiện tiểu khí hậu thuận lợi trong vườn tiêu như: + Trồng cây đai rừng chắn gió. + Thường xuyên rong tỉa cây che bóng. cây che bóng. + Trồng tiêu với mật độ thích hợp. nhiệt độ thích hợp cho cây tiêu sinh trưởng và phát triển tốt.

.

.

Trồng cây lạc dại che phủ đất .Trồng cây che phủ đất. .Điều chỉnh cây che bóng hợp lý. .Trong quá trình chăm sóc vườn tiêu tránh gây vết thương cho thân ngầm và rễ tiêu.BỆNH DO NẤM PHYTOPHTHORA * Biện pháp phòng trừ .

BỆNH DO NẤM PHYTOPHTHORA * Biện pháp phòng trừ . 30 cm .Cắt bỏ các các dây lươn và các cành nhánh cách mặt đất 30 cm để hạn chế sự gây hại của nấm Phytophthora.

Tạo rãnh thoát nước trong vườn tiêu . chỉ đủ ẩm. .Thoát nước hợp lý vào mùa mưa để tránh sự đọng nước trong gốc cây tiêu.BỆNH DO NẤM PHYTOPHTHORA * Biện pháp phòng trừ .Giữ gốc cây luôn khô ráo.

Nguồn: Đoàn Nhân Ái .

Nguồn: Nguyễn Tăng Tôn .

Nguồn: Nguyễn Tăng Tôn .

BỆNH DO NẤM PHYTOPHTHORA * Biện pháp phòng trừ Không nên trồng xen bí đỏ trong vườn tiêu Nguồn: Đoàn Nhân Ái .

BỆNH DO NẤM PHYTOPHTHORA * Biện pháp phòng trừ Không trồng cây họ cà trong vườn tiêu Nguồn: Đoàn Nhân Ái .

BỆNH DO NẤM PHYTOPHTHORA * Biện pháp phòng trừ Không trồng cây khoai môn trong vườn tiêu .

.4 lít dung dịch/ gốc.Thường xuyên bón các loại chế phẩm sinh học như: Trichoderma spp. Xử lý 2 .BỆNH DO NẤM PHYTOPHTHORA * Biện pháp phòng trừ . mỗi lần cách nhau 15 ngày. .Bón phân vô cơ cho cây tiêu cân đối và hợp lý.Tăng cường bón phân hữu cơ đã ủ hoai.3 %.3 lần. Ridomil MZ 72 WP. .Bổ sung các chất hữu cơ cho cây tiêu. Xử lý vào đất đồng thời phun lên cây. Ridomil Gold 68 WP. . Gliocladium.Phòng trừ bằng biện pháp hóa học: Sử dụng một trong các loại thuốc sau Aliette 80 WP. . Mexyl MZ 72 WP với nồng độ 0. liều lượng 2 . .

BỆNH VIRUS * Tác hại * Triệu chứng Lá tiêu bị bệnh khảm lá .3.

BỆNH VIRUS Lá và cây tiêu bị bệnh khảm lá biến dạng .

BỆNH VIRUS Lá và cây tiêu bị bệnh xoăn lùn .

Khi cây đã bị bệnh nặng cần nhổ. .2 %.BỆNH VIRUS * Nguyên nhân gây hại: Do virus gây hại * Biện pháp phòng trừ: Áp dụng các nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại . . Nếu có thì phun một trong các loại thuốc sau: Subatox 75 EC 0.2 %. . kéo cắt tỉa các cây bị bệnh. sau đó cắt sang cây khỏe. Suprathion 40 EC 0.Trong quá trình canh tác không dùng dao.Cần phải kiểm tra cây tiêu xem có các côn trùng hay nhện chích hút hay không. .Không lấy giống từ các vườn đã có triệu chứng bệnh virus.2 %. Supracide 40 EC 0. đưa ra ngoài vườn và đốt.

khô cành. gié quả làm lá bị cháy và có thể rụng.4.Gây hại thân nhánh cây tiêu làm tháo đốt. . BỆNH THÁN THƯ * Tác hại . . gié bông.Bệnh xuất hiện quanh năm. Lá tiêu bị bệnh thán thư .Gây hại trên lá. quả bị khô đen. gié hoa. phát triển mạnh trong mùa mưa.

. phân cách giữa phần mô bệnh và mô khỏe. .Có quầng đen rộng bao quanh. .Trên lá có những đốm lớn màu vàng => màu nâu => đen dần.BỆNH THÁN THƯ * Triệu chứng .Vết bệnh có hình dạng không nhất định.

BỆNH THÁN THƯ * Triệu chứng Quả tiêu bị bệnh thán thư * Nguyên nhân gây hại: Do nấm Colletotrichum gloeosporioides Cành tiêu bị bệnh thán thư .

.Trồng tiêu ở mật độ thích hợp.Bón phân vô cơ cho cây tiêu đầy đủ và cân đối. .Rong tỉa cây che bóng để tạo vườn cây thông thoáng. . .Vệ sinh vườn cây. . dây tiêu bị bệnh ra khỏi vườn và đốt.Kiểm tra vườn cây thường xuyên. . thu gom các lá.BỆNH THÁN THƯ * Biện pháp phòng trừ: Tuân theo các nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại hồ tiêu: .Tăng cường bón phân hữu cơ.

.3 % Phun 2 .3 lần.Sử dụng một trong các loại thuốc: Carbenzim 500 FL Derosal 50 SC Viben C 50 BTN Tilt 250 EC Nồng độ 0. .Chỉ nên tiến hành phòng trừ bệnh vào những lúc bệnh gây hại có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất. mỗi lần cách nhau 15 ngày.2 .BỆNH THÁN THƯ * Biện pháp phòng trừ: .0.

Tán cây trông xơ xác.Làm đốt thân nâu đen. BỆNH ĐEN LÁ * Tác hại .Bệnh gây hại chủ yếu ở đầu lá và giữa lá.Các đốt rụng dần từ trên ngọn xuống. Lá tiêu bị bệnh đen lá .Có thể xâm nhập vào cành nhánh . .5. . .

Vết bệnh là những đốm nhỏ màu vàng => nâu đen => màu xám. * Nguyên nhân gây hại: Do nấm Lasiodiplodia theobromae * Biện pháp phòng trừ: Tương tự như bệnh thán thư Lá tiêu bị bệnh đen lá . .Không có viền đen ngăn cách phần mô bệnh và mô khỏe. .Có thể có quầng đồng tâm.BỆNH ĐEN LÁ * Triệu chứng .

6. .Vết bệnh ban đầu ở dạng thối đen.Do nấm Rhizoctonia solani Lá tiêu bị bệnh khô vằn * Biện pháp phòng trừ: Tương tự như bệnh thán thư .Có thể có một lớp sợi nấm màu trắng bao phủ lên mặt cành. .Đôi khi tạo thành các quầng loang lỗ trên lá.Xung quanh có viền màu nâu đỏ sẫm => trắng xám. . lá. * Nguyên nhân gây hại: . BỆNH KHÔ VẰN * Tác hại * Triệu chứng .

* Triệu chứng .Mặt dưới lá có những vết đen. . BỆNH ĐỐM LÁ * Tác hại .Xuất hiện ở vùng gần gân lá.Lá bị bệnh nặng thì vàng và có thể rụng. * Biện pháp phòng trừ: Lá tiêu bị bệnh đốm lá Tương tự như bệnh thán thư .7. mép lá.

BỆNH TẢO ĐỎ (HAY BỆNH ĐỐM RONG) * Tác hại * Triệu chứng . Lá tiêu bị bệnh tảo đỏ . màu cam. .8. .Bệnh có thể tấn công cành quả và dây thân.Có hình tròn.Vết bệnh thường xuất hiện ở mặt trên lá.

Do tảo Cephaleuros mycoides * Biện pháp phòng trừ: Tương tự như bệnh thán thư. Hình ảnh của tảo đỏ quan sát dưới kính soi nổi .BỆNH TẢO ĐỎ (HAY BỆNH ĐỐM RONG) * Nguyên nhân gây hại: .

9. BỆNH MẠNG NHỆN Lá tiêu bị bệnh nấm mạng nhện .

SÂU HẠI TRÊN CÂY TIÊU .

MỘT SỐ SÂU HẠI CHÍNH TRÊN CÂY TIÊU 1. Sâu đục thân 3. Rệp sáp 2. Mối 7. Một số sâu hại tiêu khác . Rệp sáp giả vằn 5. Rệp muội 6. Bọ xít lưới 4.

Phía ngoài có một lớp bột sáp trắng.5 mm.5 .htm . nâu nhạt hay vàng nâu .8 .0 mm Nguồn: H_A_I.Hình dạng: oval hơi tròn .2. RỆP SÁP (Pseudococcus citri) * Ký chủ . chiều Rệp sáp ngang 1.3.Kích thước: dài 2. phía trong màu hồng nhạt.1.Là côn trùng đa thực. tấn công nhiều loại cây trồng * Đặc điểm hình thái .

RỆP SÁP * Đặc điểm sinh học và cách gây hại  Rệp sáp gây hại các bộ phận khí sinh:  Chích hút gié bông. khô héo. ảnh hưởng đến quang hợp . gié quả.  Tiết mật ngọt làm nấm bồ hóng phát triển. rụng. lá.  Các bộ phận này không phát triển được. đọt non.

RỆP SÁP Rệp sáp tiết mật ngọt làm nấm bồ hóng phát triển .

.RỆP SÁP * Đặc điểm sinh học và cách gây hại Rệp sáp gây hại rễ:  Chích hút thân ngầm và rễ của cây tiêu.  Rất khó phát hiện triệu chứng trên thân lá khi cây bị rệp gây hại ở Nguồn: www.viarural.  Tạo vết thương để nấm xâm nhập và làm thối rễ.com.ar mức độ nhẹ.

RỆP SÁP * Đặc điểm sinh học và cách gây hại  Rệp sáp gây hại rễ:  Cây bị hại nặng thì vàng lá. cằn cỗi  Cây rụng hết lá và chết. .

. Rễ cây tiêu bị măng xông .RỆP SÁP * Đặc điểm sinh học và cách gây hại Rệp sáp gây hại rễ: . bên trong có rất nhiều rệp sáp.Rễ bị rệp nặng thường có măng xông. .Tạo thành những vùng u lớn.Lớp măng xông bảo vệ rệp.

Gây hại nặng vào cuối mùa mưa và những tháng mùa khô. dụng cụ lao động. * Thời điểm gây hại trong năm: .  Kiến ăn những chất do rệp sáp bài tiết ra và phát tán rệp đi khắp nơi.  Rệp sáp còn lây lan qua các con đường khác như: mưa. nước tưới.RỆP SÁP * Đặc điểm sinh học và cách gây hại  Rệp sáp gây hại rễ:  Do rệp sáp tiết ra chất thải có hàm lượng đường cao là thức ăn cho nhiều loài kiến. Xuất hiện quanh năm . .

Kiểm tra vườn cây thường xuyên để phát hiện và tiêu diệt rệp sáp. . nhổ bỏ các cây tiêu đã bị rệp sáp gây hại tạo măng xông. kiến. vệ sinh đồng ruộng để để phá nơi trú ngụ của rệp sáp.Cắt bỏ các cành nhánh tiêu bị rệp sáp nặng. đưa ra ngoài vườn và đốt. nhất là đối với các vườn đã bị rệp sáp gây hại nặng.Cắt bỏ những cành mọc sát mặt đất.RỆP SÁP * Biện pháp phòng trừ : Tuân theo các nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại hồ tiêu: . . .

3 %) Supracide 40 EC (0. .3 %) Actara 25 WG (1g/ 8 lít nước) Subatox 75 EC (0.3 %).3 %) Pyrinex 20 EC (0.RỆP SÁP * Biện pháp phòng trừ + Đối với rệp sáp gây hại ở bộ phận khí sinh của cây tiêu: .Chỉ phun thuốc cho cây có rệp bằng một trong các loại thuốc sau: Suprathion 40 EC (0.

RỆP SÁP

* Biện pháp phòng trừ:
+ Đối với rệp sáp gây hại ở rễ cây tiêu:  Việc phòng trừ chỉ có hiệu quả khi cây bắt đầu có triệu chứng chậm phát triển, cây vàng lá nhẹ, rễ cây tiêu chưa bị rệp sáp tạo măng xông.  Sử dụng một trong các loại thuốc sau kết hợp với 0,5% dầu lửa: Subatox 75 EC (0,3 %) Pyrinex 20 EC (0,3 %) Supracide 40 EC (0,3 %) Mospilan 3 EC (0,3 %) Confidor 100 SL (0,1 %) Suprathion 40EC(0,3 %)

Actara 25 WG với nồng độ 1g/ 8 lít nước

RỆP SÁP
* Biện pháp phòng trừ: + Đối với rệp sáp gây hại ở rễ cây tiêu:

 Liều lượng 1 - 2 lít dung dịch/ gốc.
 Xử lý thuốc 2 - 3 lần cách nhau 15 ngày.  Trước khi xử lý cần bới đất ở phần cổ rễ ra để thuốc tiếp xúc trực tiếp với rệp.  Bới đất đến đâu tưới thuốc đến đó, rồi lấp đất lại.

2. SÂU ĐỤC THÂN * Tác hại: - Gây hại nặng trên tiêu vùng Tân Lâm, Quảng trị * Các loại sâu đục thân: - Trên cây tiêu có 2 loài sâu đục thân thuộc 2 họ là:

Nguồn: Nguyễn Ngọc Châu

Nguồn: H_A_I.htm

Xén tóc (Cerambycidae)

Vòi voi (Curculionidae)

tuổi 5 khoảng 13 mm. ấu trùng có các dạng từ tuổi 1 đến tuổi 5.14.Có râu ngắn hơn nhiều so với chiều dài thân. .Con trưởng thành dài 10. . phần thân rộng nhất 4 mm.5 . Nguồn: Nguyễn Ngọc Châu . Ấu trùng thường có màu trắng trong. .5 mm.5-11.Thân màu nâu đất. Nhộng trần. chiều dài 12.SÂU ĐỤC THÂN XÉN TÓC (Pterolosia subtinctata) * Đặc điểm hình thái .Đầu màu nâu sẫm.0 mm.

Nguồn: Nguyễn Ngọc Châu .Sâu đục thân xén tóc thường gây hại ở phần trên của thân và nhánh cây tiêu. .Tỷ lệ và mật độ sâu đục thân xén tóc thường lớn hơn sâu đục thân vòi voi 2 3 lần.SÂU ĐỤC THÂN XÉN TÓC (Pterolosia subtinctata) * Đặc điểm sinh học và cách gây hại .

Khi tách khỏi thân cành tiêu sẽ thấy có hình cong lưng bụng. . .Đầu có vòi dài cong xuống vuông góc với thân.htm Sâu đục thân vòi voi .Ấu trùng dài 6.Con trưởng thành màu nâu đen.6 . có màu trắng ngà. .Kích thước dài 4.5 mm.htm Nguồn: H_A_I.SÂU ĐỤC THÂN VÕI VOI * Đặc điểm hình thái .6.5 mm kể cả vòi. rộng 2 mm. Nguồn: H_A_I.0 . .

Thường gây hại ở phần thân tiêu sát mặt đất .Gây hại cả phần rễ chính của cây tiêu. Nguồn: H_A_I.SÂU ĐỤC THÂN VÕI VOI * Đặc điểm sinh học và cách gây hại .htm Sâu đục thân vòi voi .

SÂU ĐỤC THÂN Triệu chứng cây tiêu bị sâu đục thân .

SÂU ĐỤC THÂN Triệu chứng sâu đục thân trên thân ngầm cây tiêu .

Tỉa bớt cành lá cho cây thông thoáng.SÂU ĐỤC THÂN * Biện pháp phòng trừ: .Thường xuyên kiểm tra vườn tiêu để phát hiện sâu kịp thời. . .Vệ sinh đồng ruộng để loại bỏ các ổ sâu hại. .Khi phát hiện có mạt cây đùn ra ở chỗ nào thì tìm đường đục ở đó. trứng và đốt các bộ phận bị sâu đục thân gây hại để hạn chế sự lây lan. tránh gây vết thương trên thân và cành cây.Bắt và diệt sâu đục thân trưởng thành. cành bị sâu đục. cành bị hại để diệt hết sâu non. chẻ thân. . . Cắt bỏ ngay đoạn thân.

2 %.SÂU ĐỤC THÂN * Biện pháp phòng trừ: . .50 g/ cây) Furadan 3 H (30 .100 g/ gốc) Nokaph 10 G (20 .2 % Cazinon 50 ND 0.Khi có sâu xuất hiện.50 g/ cây) Diaphos 10 H (30 .Hoặc có thể sử dụng các loại thuốc hạt để rải vào đất như: Basudin 10 G (30 . . Phun 2 lần.2 % Vibasu 50 ND 0.50 g/ cây) Marshal 5 G (50 . sử dụng các loại thuốc để phun lên cây như: Basudin 40 EC 0. cách nhau 7 .10 ngày.30 g/ gốc).

BỌ XÍT LƯỚI (RẦY THÁNH GIÁ) Con trưởng thành Ấu trùng .4.

Vòi nằm sát mặt dưới của đầu và ngực. nhìn giống như hai cánh ngắn.Con trưởng thành có màu đen.Mặt lưng và cánh trước có cấu tạo lưới.Kích thước khoảng 15 x 7 mm.BỌ XÍT LƯỚI (RẦY THÁNH GIÁ) * Đặc điểm hình thái: . . .Mảnh lưng ngực trước kéo dài ra hai bên và phình tròn ở đầu. Cánh dài quá bụng . . .

Thường xuất hiện vào giai đoạn cây tiêu ra hoa và đậu quả. .Chích hút lá non. gié bông. . gié quả. gié quả.Xuất hiện nhiều nhất vào Bọ xít lưới làm rụng gié bông.Ảnh hưởng đến năng suất. . . rụng quả đầu và giữa mùa mưa.Làm rụng gié bông.BỌ XÍT LƯỚI (RẦY THÁNH GIÁ) * Đặc điểm sinh học và cách gây hại . quả non. .Thường sống ở mặt dưới lá tiêu. . sống và trú ngụ ở các loại cỏ trong vườn tiêu.

. . đưa ra ngoài vườn để đốt.Thường xuyên kiểm tra vườn tiêu để phát hiện sớm sự xuất hiện của bọ xít lưới.Sử dụng một trong các loại thuốc: Subatox 75 EC (0. .3 %.Chú ý phun kỹ vào tán lá và mặt dưới lá tiêu.3 %).Trồng tiêu với mật độ thích hợp. . .Thu gom các bộ phận bị hại. .Làm cỏ trong vườn tiêu để phá bỏ nơi trú ngụ của bọ xít lưới. Supracide 40 EC (0.3 %) . Suprathion 40 EC (0.Tạo hình để cây tiêu thông thoáng.BỌ XÍT LƯỚI (RẦY THÁNH GIÁ) * Biện pháp phòng trừ: .

Rộng 2.2.Kích thước: . Hình oval dài.0 mm .0 .5 .5 mm Rệp sáp giả vằn . sinh học và cách gây hại .4.5. Dài 3. xung quanh có nhiều tơ mảnh. bụng có một cặp tua sáp dài và to . RỆP SÁP GIẢ VẰN (Ferrisia virgata Ckll.) * Đặc điểm hình thái.

Khả năng sinh sản: rệp cái đẻ 300 .Tác hại: chích hút gié trái. lá non .) * Đặc điểm hình thái.RỆP SÁP GIẢ VẰN (Ferrisia virgata Ckll. đọt non.Thời điểm gây hại trong năm: mùa khô * Biện pháp phòng trừ: Tương tự như rệp sáp. sinh học và cách gây hại . .400 trứng. Nguồn: Phạm Văn Biên Rệp sáp giả vằn .

Ký chủ chính: cà phê. nâu bóng hay đen.3 mm. .Kích thước: dài 2 .Con trưởng thành có cánh hoặc không cánh.Hình bầu dục.Màu xanh.Sống ở dạng quần thể ở cả giai đoạn trưởng thành và ấu trùng trên các bộ phận non của cây Rệp muội . tiêu. . chanh . . .6. ca cao. . RỆP MUỘI .Gây hại trên 120 loài thực vật. chè. cam quýt. * Đặc điểm hình thái .

nhiều nhất vào tháng 5 -6 Rệp muội (ấu trùng và trưởng thành) . . . lá non làm biến dạng.Sống ở dạng quần thể ở cả giai đoạn trưởng thành và ấu trùng trên các bộ phận non của cây tiêu.RỆP MUỘI * Đặc điểm sinh học và cách gây hại . thời gian gây hại trong năm.Chích hút chồi non.Tiết mật ngọt làm nấm bồ hóng phát triển =>ảnh hưởng đến quang hợp.

3%) Bassa 50 EC (0. + Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Suprathion 40 EC (0. ruồi ăn rệp. .3%) Supracid 40 EC (0. + Tạo điều kiện để thiên địch phát triển.RỆP MUỘI * Thiên địch: Bọ rùa.3%) Subatox 75 EC (0.3%) Actara 25 WG với nồng độ 1g/ 8 lít nước. ong ký sinh * Biện pháp phòng trừ + Vệ sinh vườn tiêu để loại bỏ các cây ký chủ khác của rệp muội.

. . tuyến trùng gây hại. tạo điều kiện cho nấm.Mối xông đất tạo thành đường di chuyển trên thân tiêu.7.htm .Gây vết thương. cành. rễ tiêu. MỐI TIÊU * Đặc điểm sinh học và cách gây hại .Làm cây tiêu bị suy kiệt. cây choái trồng tiêu. lá bị vàng rụng. Nguồn: H_A_I. rễ tiêu. . không phát triển được.Tấn công thân.

.Khi cây tiêu bị mối xông trên các bộ phận khí sinh thì sử dụng một trong các loại thuốc: Confidor 100 SL. .Phá bỏ đường đất của mối di chuyển trên cây tiêu cũng như cây choái trồng tiêu.MỐI TIÊU * Biện pháp phòng trừ: .Trị mối gây hại thân ngầm: Sử dụng một trong các loại thuốc như: Furadan 3 H. Diaphos 10 H. Basudin 40EC… .

Một số loại sâu hại tiêu khác Rệp sáp Bọ ánh kim Rầy xanh Bọ ánh kim nâu .

Một số loại sâu hại tiêu khác Câu cấu .

C¸m ¬n .

MỘT SỐ SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY CHOÁI TRỒNG TIÊU Lá cây vông bị ong chích .

Vệ sinh đồng ruộng cho vườn tiêu .

Trồng cây lạc dại che phủ đất giữa các hàng tiêu .

tạo rãnh thoát nước trong vườn tiêu .Cắt hết cành lá ở gốc tiêu trong khoảng 30 cm trên mặt đất.

Vun gốc cho cây tiêu vào đầu mùa mưa .

Bón phân hữu cơ cho cây tiêu

Bón phân hữu cơ cho cây tiêu

Bón phân vô cơ cho cây tiêu

Phun phân bón lá cho cây tiêu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful